UTBILDNING


NoFall Funki

Förutsättningen för en framgångsrik Verksamhet!

OM UTBILDNINGEN


NoFall Funki-utbildningen syftar till att skapa förutsättningar för alla att starta och vidareutveckla er verksamhet med NoFall-systemet. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och inkluderar allt kursmaterial. Planera för en halvdag med oss för att få en lärorik och stimulerande utbildning.

UPPLÄGG


Vi börjar dagen med två timmar teori i lektionssal. Efter teorin blir det ombyte för praktiska övningar på is, där ni får testa olika fallskydd. Kursen kan även kombineras med säkerhets- och handhavandeutbildning, som är obligatorisk för att använda NoFall-installationer i ishallarna.

KURSENS INNEHÅLL

Vår utbildning ger er den kunskap och de verktyg ni behöver för att framgångsrikt implementera och driva en verksamhet med NoFall-systemet. Vi ser fram emot att hjälpa er skapa en inkluderande och säker miljö för alla på isen.


Grundläggande Begrepp och Målgruppsförståelse: Vi reder ut begreppen och ökar kunskap och förståelse för målgruppen.

1.

Ökad Förståelse för Diagnoser: Vi ökar förståelsen för olikheter och behov hos åkare med neuropsykiatriska funktionsvariationer, som kan ha svårigheter med socialt samspel, språket och så vidare. Fysiska funktionsvariationer kan till exempel innebära svårigheter att använda, styra, balansera eller koordinera huvud, bål, armar och ben. 

2.

3.

Tidigare Erfarenheter:

Vad behövs för att lyckas? Vi delar med oss av tidigare erfarenheter och framgångsfaktorer.

4.

Idrott och Hälsa: Vad säger särskolans övergripande kursplan för idrott och hälsa?

Finansiering: Vi delger lösningar och upplägg från olika kommuner och föreningar samt behandlar olika bidragsformer för att finansiera verksamheten.

5.

unsplash