OM NOFALL

Vi kämpar för att skapa en inkluderande

träningsmiljö, samtidigt som vi erbjuder

träningsutrustning i världsklass.

VÅRA TVÅ HUVUD NISCHER

Strävar er verksamhet också efter en jämnlik ishall?

NoFall är nyckeln!

VISION


Vår vision är att skapa en ny global standard på isen, där säker och inkluderande fallskyddsutrustning är en självklarhet.

MISSION


Vår mission är att tillhandahålla världsledande fallskyddsutrustning som förbättrar säkerheten och möjliggör optimal träning för alla åkare oavsätt nivå.

VÄRDEGRUND

INNOVATION

Vi strävar ständigt efter nytänkande, genom att alltid vara öppen för nya lösningar, kreativitet och nyfikenhet driver vi framsteg och utvecklar innovativa lösningar som gör skillnad för våra kunder och vår verksamhet.

MÅNGFALD

Vi värdesätter och främjar mångfald i alla dess former. Genom att inkludera olika perspektiv och bakgrunder strävar vi efter att skapa en mer varierad träningsmiljö där alla känner sig välkomna och respekterade.

SAMARBETE

Genom att arbeta tillsammans, dela kunskap och stödja varandra når vi gemensamma mål och övervinner utmaningar. Tillsammans är vi starkare och kan åstadkomma mer.

unsplash